Life Libernitrate

http://digmo.co.uk/wp-cron.php?doing_wp_cron=1544030802.4445579051971435546875

El projecte LIFE LIBERNITRATE té com a principal objectiu la reducció de la concentració de nitrats al cicle integral de l’aigua, implementant un sistema sostenible i innovador basat amb utilització de filtres de silici actius provinents de les cendres produïdes per la combustió controlada de la palla de l’arròs.

 

http://wildaboutfinance.com/tag/life-insurance-deals/ El projecte LIFE LIBERNITRATE és un projecte pilot que es desenvoluparà a la Ribera i que té la intenció de demostrar la viabilitat d’una tecnologia que s’adreça a alguns dels principals problemes ambientals de la comarca que són: la contaminació de les aigües subterrànies per nitrats, la contaminació atmosfèrica per la crema de la palla de l’arròs i la dependència energètica dels combustibles fòssils.

http://clock-watches.co.uk/product-category/gents/gents-watches-gents/new-watches/gents-storm-watches/page/4/?add_to_wishlist=5172  

http://hotel-snowdonia.co.uk/portfolio/love-spoon-key-fob La prova pilot del LIFE LIBERNITRATE es desenvoluparà quasi exclusivament al poble d’Alginet on s’instal·laran els laboratoris per fabricar els filtres de silici i la caldera que produirà les cendres a partir de la palla al mateix temps que es produeix energia renovable. A més, serà a les instal·lacions de la planta d’òsmosi inversa d’Alginet on s’executarà la planta demostrativa de tractament de les aigües amb aquesta nova tecnologia.

 

http://mylgcc.com/about/whats-on LIFE LIBERNITRATE va en línia amb: (i) la Directiva Marc de l’Aigua i de nitrats per revertir la situació de les masses subterrànies d’aigua contaminades; (ii) contribueïx a aconseguir els objecitus del Paquet 20-20-20 de mesures pel Clima i l’Energia amb la preparació d’una nova tecnologia que requereix un consum menor d’energia per tractar l’aigua contaminada, alhora que produeix energia renovable amb la combustió de la palla de l’arròs, i ; (iii) el Paquet de mesures sobre Economia Circular per utilitzar els recursos de forma sostenible permetent així impulsar la competitivitat, crear ocupació i generar un creixement sostenible.

Online Consultation Prescription Xanax  

Al projecte participen, a més de l’Àrea d’Energia del Consorci de la Ribera com a coordinador territorial, la Universitat Politècnica de València, la Universitat de València, la Diputació de València, Aguas de Valencia SA, la Universitat de Gènova, la Unió de Llauradors i Ramaders i Stichting Incubator.

 

El projecte LIFE LIBERNITRATE té una durada de 36 mesos, començarà el proper 1 d’cbtubre de 2017 i s’espera que s’acabe el 30 de setembre de 2020. El projecte té un pressupost de vora 2.5 milions d’euros cofinanciats per la Comissió Europea a través del programa LIFE+.

 

KO_LIFE16 Beneficiary ENV-ES-000419