Anàlisis del potencial despliegue de CEL

Es du a terme l’anàlisi sobre el potencial desplegament de les comunitats energètiques als municipis seleccionats d’Alfarb i Algemesí, amb els criteris següents, de forma general:

  • L’anàlisi del recurs solar d’alta resolució al municipi, segons model digital de superfícies i radiació solar acumulada anual a les cobertes.
  • La modelització georeferencial del parc edificat combinant la informació cadastral i informació socioeconòmica.
  • Anàlisi de les demandes i consums energètics dels edificis residencials i públics dels municipis objecte del projecte.

Aquesta anàlisi serà de l’àrea urbana serà parcial i ens donarà la informació següent de cada edifici:

  • Àrea útil instal·lació de panells (FV) (m2)
  • Potència instal·lable de panells (FV) (kW)
  • Generació elèctrica anual (kWh/any)
  • Emissions evitables (kgCO2/any)

 


MAPA SOLAR ALFARB

 

MAPA SOLAR ALGEMESÍ

Skip to content