Clúster d’innovació

El projecte PROMINENT MED pretén promoure les capacitats d’innovació de l’àrea mediterrània per a aconseguir un creixement intel·ligent i sostenible. En aquest cas, la prioritat se centra a incrementar l’activitat internacional dels clústers innovadors i d’altres xarxes d’actors claus de l’àrea mediterrània.

Així, es pretén millorar la capacitat d’innovació i la connexió entre el sector públic i el privat amb la promoció de la Compra Pública Innovadora (CPI), amb la finalitat d’estimular les tasques de busca i el desenvolupament de solucions i tecnologies innovadores en el camp de l’eficiència energètica.

Un dels resultats que s’aconsegueix és la posada en funcionament d’una xarxa  trasnacional de col·laboració basada en el model de quàdruple-hèlice (ajuntament, sector d’investigació, empreses i societat civil) per a tractar l’aplicació de la CPI en el camp de l’eficiència energètica d’edificis

  • La promoció de la CPI com a ferramenta clau per a desbloquejar el potencial innovador existent i promocionar la comercialització de solucions innovadores d’alta tecnologia aplicades a l’eficiència energètica d’edificis.
  • L’atracció d’inversions per a la millora de l’eficiència energètica dels edificis públics per a incrementar el desenvolupament sostenible del territori i millorar la competitivitat de les empreses.

Al mateix temps, en el projecte participen com  associated  partners la Generalitat Valenciana i l’Associació Valenciana d’Empreses de Serveis Energètics (AVESEN).

Més informació en la web oficial del projecte https:// prominentmed.interreg-med.eu/

 

 

Skip to content