Diàleg amb el mercat

Les consultes preliminars del mercat, són un instrument o pràctica que es desenvolupa durant la fase preparatòria del contracte al que poden acudir les entitats contractants amb la finalitat d’obtindre informació sobre la capacitat del mercat, l’estat de la ciència i/p tecnologia e informar als operadors econòmics sobre els projectes i els requisits de les futures contractacions. («Guia 2,0 para la compra pública de innovació)

La compra pública de innovació (CPI) obliga a disposar de uns coneixements tècnics i de mercar, en molts casos, difícils de reunir internament per un comprador públic. La consulta al mercat abans de la licitació es converteix per tant en una necessitat, a l’objectiu d’investigar, via «diàleg tècnic» o per altres mitjos, les solucions disponibles en el mercat. Per aquest motiu, les entitats contractants podran, per exemple, sol·licitar o acceptar el assessorament d’experts o autoritats independent, o dels propis participants en el mercat, que podrà utilitzar-se en la planificació i desenvolupament del procediment de contractació.  («Guia 2,0 para la compra pública de innovació)

En aquest cas, la comunicació oportuna dels plans al mercat s’articularan a través de les següents formes:

    1. Organització d’una jornada informativa de consulta al mercat per al 23 de juny del 2021 via ON-LINE. Programa de la jornada de diàleg amb el mercat.
    2. Publicació d’anuncis previs a través de diferents canals amb l’objectiu d’aconseguir la màxima difusió. Anunci d’informació prèvia en el suplement del Diari Oficial de la Unió Europea.
    3. Informació d’avaluació de necessitats
    4. Visita guiada a l’edifici C/Santa Ana nº 7 de Carcaixent

 

 

Skip to content