Diàleg amb el mercat

Les consultes preliminars del mercat, són un instrument o pràctica que es desenvolupen durant la fase preparatòria del contracte al qual poden acudir les entitats contractants amb la finalitat d’obtenir informació sobre la capacitat del mercat, l’estat de la ciència o tecnologia e informar als operadors econòmics, les necessitats del projecte.

L’objectiu principal de la consulta preliminar al mercat és conèixer l’estat de l’art alhora que es presenta formalment el projecte. Aquesta jornada estarà oberta a totes les empreses per facilitar el diàleg i el intercanvi d’informació entre l’administració i els proveïdors potencials. Per participar a la jornada caldrà fer una inscripció prèvia a través del qüestionari preparat.

La jornada s’adreçarà a fabricants i proveïdors de solucions als reptes o necessitats funcionals identificades prèviament i que s’espera que siguin satisfetes a través de la futura licitació. Durant la jornada es podran visitar els emplaçaments de la CEL pilot. A més, els empresaris presents tindran la possibilitat d’informar sobre l’estat de l’art de la tecnologia i donar a conèixer les solucions innovadores

En aquest cas, la comunicació oportuna dels plans al mercat s’articularan a través de les següents formes:

  • Organització d’una jornada informativa de consulta al mercat per al 22 de febrer del 2024. Programa de la jornada de diàleg amb el mercat.

  • Informació d’avaluació de necessitats

 

  • Reunió ciutadana i consulta al mercat

 

Skip to content