EDUSI

Les EDUSI o Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat són estratègies locals que afronten els reptes econòmics, mediambientals, climàtics, socials i demogràfics de les àrees urbanes de forma itegral. A més d’una forma consensuada entre els ciutadans, la societat civil, els distints sectors econòmics locals i tots els diferents autoritats.

 

El Programa Operatiu de Creixement Sostenible (POCS) 2014-2020 de la Comissió Europea ha establert aquesta línia de suport per a les entitats locals amb l’objectiu de contribuir a l’acompliment dels següents objectius temàtics:

 

1. OT2: Millorar l’accés, l’ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de la comunicació;
2. OT4: Afavorir el pas a una economia baixa en carboni a tots els sectors;
3. OT6: Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos;
4. OT9: Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevos tipus de discriminació.

 

Per a la definició i desenvolupament de les estratègies EDUSI cal un equip

tècnic capacitat per acompanyar el disseny de l’estratègia, a més de la participació dels diferents departaments de l’ajuntament. En aquest sentit l’Àrea d’Energia assumeix aquesta tasca de coordinació de la definició de l’estratègia.

 

L’Àrea d’Energia ha participat, fins el moment, en la preparació de l’EDUSI del poble d’Algemesí.

 

 

Ir al contenido