El projecte

“COMPRA PÚBLICA D’INNOVACIÓ PER A FOMENTAR EL CREIXEMENT SOSTENIBLE EN EL MEDITERRANI”

 

L’objectiu general del projecte PROMINENT MED (acrònim de Public  pRocureMent of Innovation  boosting greEN  growTh in MED area) és la promoció de la Compra Pública d’Innovació (CPI) amb l’objectiu d’aconseguir que el sector públic actue com a llançament a l’hora de portar la innovació al nostre territori a través del foment d’I+D+i de productes relacionats amb l’eficiència energètica dels edificis, un sector clau per a la UE.

Es pretén millorar la capacitat d’innovació i la connexió entre el sector públic i el privat, amb la promoció de la Compra Pública d’Innovació (CPI) i amb la finalitat d’estimular les tasques de busca i el desenvolupament de solucions i tecnologies innovadores en el camp de l’eficiència energètica.

Aquest objectiu s’aconseguirà amb:

  1. La posada en marxa d’una xarxa transnacional de col·laboració basada en el model de quàdrupla hèlice (ajuntament, sector d’investigació, empreses i societat civil) per a tractar l’aplicació de la CPI en el camp de l’eficiència energètica d’edificis.
  2. La promoció de la CPI com a ferramenta clau per a desbloquejar el potencial innovador existent i promocionar la comercialització de solucions innovadores d’alta tecnologia aplicades a l’eficiència energètica d’edificis.
  3. L’atracció d’inversions per a la millora de l’eficiència energètica dels edificis públics per a incrementar el desenvolupament sostenible del territori i millorar la competitivitat de les empreses.

El projecte PROMINENT MED s’està implementant en la ciutat d’Alzira i, com resultat final, es  portarà a terme una intervenció en l’edifici municipal del Magatzem de Cucó.

Més informació en la web oficial del projecte https:// prominentmed.interreg-med.eu/

 

Skip to content