ESMES

L’objectiu principal del projecte EMES, acrònim de Energy Smart Mediterranean Schools Network, és l’optimització del consum d’energia en centres educatius públics a través d’una gestió innovadora de l’eficiència energètica basada en la monitorització d’aquesta. A més a més, el projecte pretén dotar de pressupost a 5 institucions públiques dels 5 països participants per tal d’implementar rehabilitacions energètiques innovadores.

http://www.enicbcmed.eu/projects/esmes

Els objectius específics del projecte són:

  • Augmentar la conscienciació de la societat i millorar els hàbits energètics a través d’un compromís transfronterer dels estudiants dels països participants en el projecte (Jordània, Tunísia, El Líban, Itàlia i Espanya) en l’ús sostenible dels recursos energètics.
  • Reduir el consum energètic i incrementar el consum d’energies netes en 10 centres educatius públics a partir de solucions rentables i concebudes a mida tenint en compte les càrregues energètiques de cada centre, l’ús d’aquest i la zona climàtica on es troba.
  • Augmentar les capacitats de les institucions nacionals, regionals i locals de Jordània, Tunísia, El Líban, Itàlia i Espanya per a planificar i realitzar rehabilitacions energètiques per a una major sostenibilitat energètica dels edificis públics a través de la cooperació transfronterera.

Les accions principals que es duran a terme durant el projecte ESMES són :

  • Un concurs escolar entre un total de 34 centres escolars públics de les àrees objectiu. Aquest concurs pretén conscienciar en la importància d’adoptar comportaments energèticament sostenibles i millorar, de forma efectiva, el comportament dels estudiants per tal de reduir el consum energètic de cada centre educatiu.
  • La realització d’un pla de rehabilitació energètica de 5 instituts d’educació secundària i professional amb càrregues no lineals. El pla inclourà la instal·lació d’una planta d’energia fotovoltaica.
  • La realització d’un pla de rehabilitació energètica en 5 centres educatius dels 5 països socis del projecte a través de la concessió de subvencions. Serà el mateix centre adjudicatari el que gestiones les subvencions, que permetrà que actors no relacionats directament amb el projecte s’involucren en el mateix. Les rehabilitacions proposades deuen d’integrar i aplicar el caràcter innovador del projecte i incloure una estimació de l’impacte potencial en l’ús i cost de l’energia i dels beneficis mediambientals.

Els socis que formen part del projecte són:

Nom País
Istituto per la Cooperazione Universitaria Onlus (ICU) Itàlia
German Jordanian University (GJU) Jordània
Municipality of Alcamo (Alcamo) Itàlia
Consorci de la Ribera (CRIB) Espanya
National Agency for Energy Conservation (ANME) Tunísia
Lebanese Centre for Energy Conservation (LCEC) El Líban

 

Sistemes d’adquisició de dades per a les escoles participants de ESMES. Els termes de referència del procediment legal (TDR) s’adjunten al següent ENLLAÇ

El projecte ESMES té una duració de 36 mesos i està finançat per la Unió Europea a través del programa ENI CBC MED.

Persona de contacte:

Plàcid Madramany

pmadramany@consorcidelaribera.com

ENI CBC Med programme website: www.enicbcmed.eu

Skip to content