Inscripció 10 de desembre del 2020

El Àrea de Energia del Consorci de la Ribera amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alzira pretén llançar una Compra Pública de Tecnologia Innovadora en el marc del projecte «SMART BUILDING CPI – Compra pública de Innovació com a eina per a la consecució d’edificis intel·ligents, sostenibles i eficients en la comarca de la Ribera» finançat per la Agencia Valenciana de l’Innovació (AVI), per aquest motiu es pretén organitzar una jornada de consulta al mercat com a actuació prèvia a la preparació de la licitació, amb l’objectiu de facilitar el diàleg obert i el flux d’informació entre l’administració i els potencials proveïdors.

La jornada es dirigeix a fabricants i proveïdors de soluciones innovadores interessats en participar en la transformació real de l’edifici en hub energètic a través de la integració en una gestió única dels aspectes claus de l’edifici com a nus o hubs energètics:

  • Edifici caracteritzat per un mínim consum energètic, aplegant a un model d’Edifici d’Energia Casi Nul (EECN o NZEB).
  • Incorporació de producció descentralitzada d’energia de caràcter renovable.
  • Centre de càrrega/descàrrega de vehicles elèctrics que permeten afavorir la mobilitat sostenible del parc de vehicles públics (i privats).

El repte que es presenta en aquest projecte és la integració total dels aspectes del edifici, no sols des del punt de vista físic, també permetent el funcionament d’optimització i coordinació de tots ells. Per aquest motiu serà necessari disposar d’un sistema de control únic que permetera dotar a l’edifici de suficient intel·ligència per a establir les estratègies òptimes de funcionament en cada moment. Aquest sistema de gestió únic, amb capacitats que actualment no estan presents en el mercat de forma massiva, se podran adquirir a través d’un procés de Compra Pública Innovadora, de tal manera que puga adaptar-se a les necessitats concretes de l’edifici, i en general, a les necessitats de aquest nou model d’edifici concebut com a node energètic.

Els industrials assistents tendran l’oportunitat de informar sobre l’estat actual de la tecnologia i donar a conèixer les seues solucions de caràcter inn

ovador prèvia inscripció a la jornada.

Inscripció ací: https://forms.gle/K7qBuG8so9nHGkyS8

Per favor, COMPLETE EL FORMULARI DE FORMA CONCISA I COMPLETA

Skip to content