Resultats del proyecte

GUIA D’APLICACIÓ CPI

L’objectiu d’aquest document és servir de guia o estratègia per al disseny i implantació d’un procés de contractació pública d’innovació o contractació pública de tecnologia innovadora (CPI) per part de les autoritats locals o ajuntaments de la comarca del Ribera del Xúquer. Centrant aquest CPI en el tema de la rehabilitació energètica d’edificis públics.

 

PROPOSTA DE NECESSITATS

Aquest document recull un resum de les actuacions dutes a terme en la fase de l’anàlisi de les necessitats corresponents al procés de Compra Pública de Innovació (CPI) en el marc del projecte “BUILDING CPI Compra Pública d’Innovació com a eina per la millora de l’eficiència energètica en edificis públics en municipis menuts”, finançats per l’Agència Valenciana d’innovació (AVI) que té com a objectiu promoure el desenvolupament de la  tecnologia i/o solucions innovadores centrades en la reducció del consum energètic i les emissions de per tant, CO2 millorant així l’eficiència  energètica de l’edifici objecte d’aquesta compra.

 

 

Skip to content