Fases del projecte

El plantejament del projecte es divideix en tres grans blocs

Work Package 1 (WP1): Estudi de validació logística del projecte CPI per valorització dels residus de palla d’arròs al territori de la Ribera. Es realitzarà un estudi sobre possibles solucions innovadores de valorització de residus. Aquest estudi també ens ha de permetre conèixer la viabilitat del projecte innovador en termes de:

  • Extracció del residu
  • Empaquetat del residu
  • Emmagatzematge
  • Possibles ubicacions

Per últim, l’estudi contemplarà una descripció tipus de la planta de biogàs i la planta de upgrading a configurar.

Work Package 2 (WP2): Pla de negoci del projecte de valorització de residus. SILO (Science & Innovation Link Office) empresa especialitzada en la contractació estratègica, especialment en la Compra Pública d’Innovació, i amb experiència acreditada en treballs similars amb entitats locals de la Comunitat Valenciana, s’encarregarà de dur a terme les Pla de Negoci en matèria de CPI, un pla de negoci que incorpora un conjunt d’estratègies a realitzar, així com la descripció de les possibles línies de finançament de CPI que podrà aprofitar l’Administració per a la licitació del projecte de valorització del residus de la palla de l’arròs.

Work Package 3 (WP3): Foment de la Compra Pública d’Innovació, accions de promoció de la CPI que inclouen la difusió del projecte amb l’objectiu de facilitar la participació d’empreses i altres organismes amb interès. Aquí s’identificaran les principals associacions d’agricultors per la seva implicació i coneixement del projecte a través d’una sessió de treball i finalment es celebrarà una jornada de difusió pública del projecte de CPI.

Skip to content