Influencia i abast del projecte

A través del CPI busca l’enfortiment de la innovació en el Teixit Empresarial de la Comunidad Valenciana que:

 1. A través de la CPI, el Consorci de la Ribera actua com a comprador públic que permeta a les empreses enfortir les seues activitats i desenvolupar la seua capacitat innovadora a través de la generació de coneixement i de I+D.
 2. Estimulació de la cooperació públic-privada e influencies en temàtiques en I+D.
 3. Activació del creixement econòmic.
 4. Generació de feina de qualitat.
 5. En la pràctica, les empreses locals tenen l’avantatge de competir millor en les convocatòries procedents d’ajuntaments per raons de proximitat, territori, eficiència de costos, etc.
 6. El teixit empresarial de la Comunitat Valenciana es pot posicionar en cadascuna de les fases del cicle:
  1. Detecció de necessitats: Descobrint necessitats mitjançant Ofertes no sol·licitades.
  2. Finançament: Posada en coneixement dels diferents instruments per finançar la CPI.
  3. Consulta oberta al mercat: Orientació (legal) del futur Plec de Contractació mitjançant les propostes a la consulta oberta al mercat.
  4. Licitació CPI: Presentació de la millor oferta.

Figura 2. El cicle del comprador públic en el procés CPI.

Skip to content