INFORMACIÓ SOBRE L’EDIFICI

L’Ajuntament de Carcaixent és propietari de l’edifici situat en el carrer de Santa Ana nº 7 del municipi, antiga sede de la “Caja de Ahorros y Monte de Piedad” de València, amb una superfície de 283,82 m²,  una edificació que data del 1984 i té una superfície construïda de 754,82 m².

L’Ajuntament de Carcaixent, ha previst la remodelació de l’edifici complet per a poder albergar diferents departaments, el departament de Medi Ambiente, Educació, Deportes i Cultura així com una sala d’exposicions i el Jutjat de Pau que es troben, en l’actualitat, ubicats en altres edificis.

Es tracta d’un edifici de tres plantes, situat entre mitjaneres, amb accés des del carrer de Santa Ana nombre 7, amb estructura de formigó, coberta de teula moruna de dos aigües a les dos primeres i coberta plana en la resta de l’edifici, la distribució és la següent:

  • Planta baixa: formada por el vestíbul de l’edifici, en el que es situa l’escalera i l’ascensor, així com diverses habitacions, una sala principal de doble altura, una sala comú i d lavabos.
  • Planta primera: formada por el forat de la sala principal de la planta baixa, diverses habitacions, una sala principal, una zona comú i dos lavabos.
  • Planta segona: formada per terrassa exterior, diverses habitacions, una sala principal, una zona comú i dos lavabos.

Presentación edificio Santa Ana nº 7

Skip to content