Jornada del 23 de juny del 2021

L’Ajuntament de Carcaixent, amb la col·laboració de l’Àrea d’Energia de Consorci de la Ribera, pretén llançar una Compra Pública d’Innovació en el marc de el projecte “SMART BUILDING CPI 2020 – La compra pública d’Innovació per a la consecució d’edificis intel·ligents a la Comarca de la Ribera” finançat per l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI), per aquest motiu es pretén organitzar una jornada de consulta al mercat com a actuació prèvia a la preparació d’aquesta licitació, amb l’objectiu de facilitar el diàleg obert i el flux de informació entre l’administració i els potencials proveïdors.

La jornada s’adreça a projectistes de solucions innovadores interessats a participar en la licitació de la redacció de el projecte de rehabilitació de l’edifici per a la seva transformació en un edifici de consum d’energia quasi nul (ECCN).

L’Ajuntament publicarà una licitació per a elaborar un projecte de rehabilitació de l’edifici, incluida la direcció d’obra, amb l’objectiu de reduir la demanda energètica, descarbonitzar l’edifici i augmentar l’eficiència energètica. És a dir, es pretén entre altres especificacions optimitzar l’aïllament tèrmic, així com maximitzar l’aprofitament de la il·luminació i la ventilació natural. De la mateixa manera, s’abordarà la incorporació d’un sistema de generació local d’energia de caràcter renovable. Aquesta energia es pot utilitzar per abastir el propi edifici, i subministrar part de l’energia produïda a dispositius de mobilitat elèctrica per a la ciutat. Per a això serà necessari un sistema control que permeta alimentar les necessitats de l’edifici i gestionar una mobilitat sostenible.

Cal destacar el fet que l’edifici està protegit arquitectònicament, de manera que l’impacte estètic de les solucions per l’exterior hauràn de ser mínimes. D’altra banda es pretén que la reducció de superfície interior útil sigui també mínima per optimitzar l’aprofitament del espai.

Els assistents tindran oportunitat d’informar sobre l’estat actual de la tecnologia i donar a conèixer les seves solucions de caràcter innovador prèvia inscripció a la jornada.

Inscripció ací: https://forms.gle/bWmkuFq8JMG2V8aB6

Per favor, COMPLETE EL FORMULARI DE FORMA CONCISA I COMPLETA

 

Skip to content