Jornada 23 de març de 2023

L’Ajuntament d’Algemesí, amb la col·laboració de l’Àrea d’Energia de Consorci de la Ribera, pretén llançar una Compra Pública d’Innovació en el marc de el projecte “SMART BUILDING CPI 2021 – La compra pública d’Innovació per a la consecució d’edificis intel·ligents a la Comarca de la Ribera” finançat per l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI), per aquest motiu es pretén organitzar una jornada de consulta al mercat com a actuació prèvia a la preparació d’aquesta licitació, amb l’objectiu de facilitar el diàleg obert i el flux de informació entre l’administració i els potencials proveïdors.

La jornada s’adreça a fabricants i proveïdors de solucions innovadores interessats a participar en la transformació real del edifici en hub energètic a través de la integració de sistemes de producció d’energia renovable en la coberta d’un edifici situat en el casc històric tradicional d’Algemesí, per aconseguir un edifici de consum d’energia quasi nul (ECCN).

L’Ajuntament publicarà una licitació per a elaborar un projecte de rehabilitació de l’edifici, inclosa la direcció d’obra, amb l’objectiu de reduir la demanda energètica, descarbonitzar l’edifici i augmentar l’eficiència energètica.

El repte que es presenta en aquest projecte és la integració òptima del sistema de producció de renovables en l’edifici objecte de rehabilitació. Les solucions de generació convencionals del mercat no s’adapten a les limitacions que presenta l’edifici per trobar-se subjecte a les restriccions de la normativa urbanística del casc històric tradicional d’Algemesí. Per això, l’Ajuntament pretén llançar una licitació de CPI, per buscar solucions que faciliten la integració de renovables en les cobertes amb acabats de teula en el casc antic del municipi, optimitzant la producció del sistema.

Es a dir, es pretén entre altres especificacions, abordar el fet que l’edifici està protegit arquitectònicament, per el que l’impacte estètic de les solucions per l’exterior deurà ser el mateix. Per altre costat, es pretén que la solució es puga replicar en la resta d’edificis situats en el Casc Històric Tradicional que presenta les mateixes necessitats.

Els assistents tindran oportunitat d’informar sobre l’estat actual de la tecnologia i donar a conèixer les seves solucions de caràcter innovador prèvia inscripció a la jornada.

Envia la teua proposta fins el 17 d’abril: https://forms.gle/XZTJC59A1Su8gsPm6

Per favor, COMPLETE EL FORMULARI DE FORMA CONCISA I COMPLETA

Skip to content