International Dissemination Webinars

Amb la finalitat de mostrar els resultats clau i les lliçons apreses al projecte PROMINENT MED es van a realitzar 3 seminaris virtuals (webinars) dirigits a totes les entitats interessades en formar-se amb la compra pública d’innovació (CPI) com a eina de millora dels serveis públics i de foment de la innovació del sector empresarial del nostre territori.

Per registrar-se cal punxar sobre el següent link: https://prominentmed-internationaldisseminationconference.eventbrite.it/

Els 3 seminaris es distribuiran de la següent manera:

 

 

 

 

 

 

Seminari 1 – Impulsant la innovació a través de la contractació pública en municipis menuts del mediterrani.

9 de Juliol del 2020, de 10.00 a 12.00 hores.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminari 2- Fase preliminar de la Compra Pública Innovadora (CPI): desde el anàlisis de la necessitat  a obrir la consulta al mercat.

15 de Juliol del 2020. De 10.00 a 12.00 hores.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminari 3 – Fase de implementació de la CPI: de la selecció del procediment a la realització de les obres.

22 de Juliol del 2020. De 10.00 a 12.00 hores.

Skip to content