La Ribera en Biodièsel

El servei de la Ribera en Biodièsel té per objectiu aprofitar un residu com és l’oli vegetal de cuina per produir un combustible renovable i ecològic, evitant al mateix temps la contaminació de rius i barrancs i reduir la despesa de depuració de les aigües residuals urbanes.

La Ribera en Biodièsel es base, principalment, en dos tipologies d’accions:

    1. Instal·lació d’una xarxa de contenidors taronja a la via pública i en edificis municipals per recollir físicament l’oli vegetal residual.
    2. Realització de campanyes de conscienciació entre la ciutadania en general.

El projecte de recollida de l’oli vegetal domèstic es va iniciar al 2008. El darrer mes de desembre de 2019 es va adjudicar el nou contracte del SERVEI DE RECOLLIDA D’OLIS VEGETALS DOMÈSTICS del Consorci de la Ribera a l’empresa gestora ECOACTIV JBD, S.L. per un període de 3 anys més dos de pròrroga.

Els objectius que es marca per aquest nou període són els següents:

  1. Un millor servei, que es tradueix en
  2. Augmentar el volum de recollida d’olis domèstic vegetals
  3. Col·locació d’un major nombre de contenidors o punts d’abocament a la Ribera

Aquesta empresa ha passat a gestionar el sistema. Per la qual cosa es va a procedir a:

  • Canviar la xarxa dels contenidors progressivament
  • Augmentar la xarxa de contenidors existent adaptant les necessitats de cada municipi
  • Conscienciació a la ciutadania a través d’accions de difusió i comunicació.

Pel que fa a l’any 2023, hi va acabar amb un total de 91 contenidors instal.lats en la via pública i un total de 23.824 kg d’oli recollits en els municipis adherits.

 

 

 

En el següent gràfic es pot observar la quantitat d’oli arreplegat per cada municipi per habitant, al igual que la distribució de kg arreplegats per cada municipi dels últims anys.

 

 

 

 

 

Skip to content