La Ribera con Biodiesel

El servei de la Ribera en Biodièsel té per objectiu aprofitar un residu com és l’oli vegetal de cuina per produir un combustible renovable i ecològic, evitant al mateix temps la contaminació de rius i barrancs i reduint la despesa de depuració de les aigües residuals urbanes.

 

Pel que fa a l’any 2016 hi va acabar l’any amb 103 contenidors instal·lats la via pública i 25,951 litres d’oli recollits. A les següents figures es pot observar l’evolució del servei respecte el nombre de contenidors instal·lats i el volum d’oli vegetal recollit:

Skip to content