LA RIBERA ZEROCO2: Mapa de demanda Primerenca

LA RIBERA ZEROCO2 – MAPA DE DEMANDA PRIMERENCA

MAPA DE DEMANDA PRIMERENCA.

El projecte LA RIBERA ZERO CO2 elabora el Mapa de Demanda Primerenca de la Ribera, mitjançant l’anàlisi i la detecció d’objectius, necessitats i reptes relacionats amb l’economia baixa en carboni, dels municipis de la comarca de la Ribera, i per tant, susceptibles de ser resolts mitjançant la Compra Pública d’Innovació per a la consecució d’un territori energèticament sostenible.

El projecte LA RIBERA ZEROCO2 pretén contribuir a:

  • Reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, a través del foment de la producció d’energia renovable i la millora de l’eficiència energètica.
  • Allargar el cicle dels materials afavorint una economia circular.
  • Afavorir la mobilitat sostenible.

El Mapa de Demanda Primerenca constitueix una llista de necessitats identificades per a la consecució d’un territori energèticament sostenible als municipis que constitueixen la comarca de la Ribera del Xúquer. Aquest llistat permet detectar els objectius, necessitats i/o reptes que identifiquin compres futures de l’Administració que s’han de resoldre mitjançant la CPI permetent anticipar al mercat les necessitats d’aquestes administracions locals i facilita informació a les empreses perquè orientin les seves iniciatives en R+D+I cap a futures licitacions.

Aquestes necessitats estan orientades i alineades tant amb els objectius socioterritorials com amb les demandes de la ciutadania.

Els àmbits d’actuació identificats amb més interès per als municipis de la Ribera (en relació amb el Marc d’Actuació en matèria de Clima i Energia) en funció de les necessitats i oportunitats de la Ribera són el desplegament d’Energies Renovables, la Mobilitat Elèctrica i aconseguir-ne un Parc Edificat de Consum Gairebé Nul.

Àmbits d’interès i reptes de la innovació detectats:

VIGILANCIA TECNOLÒGICA

Per a l’anàlisis de las tecnologies existents, es realitza un estudi de mercat i de tecnologia en l’àmbit de les sol.lucions innovadores disponibles relatives als parcs d’edificis públics intel.ligents i d’alta eficiència energètica, xarxes d’enllumenat públic intel.ligent d’alta eficiència energètica, mobilitat sostenible i projectes marcs implementats por la UE para la generació de hubs energètics.

Skip to content