OBJECTIUS GENERALS DEL PROJECTE

LA RIBERA ZEROCO2 IMPULS A LA COMPRA PÚBLICA D’INNOVACIÓ DE PROJECTES PER A DESCARBONITZAR LA COMARCA DE LA RIBERA.

L’objectiu principal del projecte LA RIBERA ZEROCO2 es la realització d’accions preparatòries per impulsar la finançament d’actuacions de Compra Pública d’Innovació (CPI) de béns i serveis no existents en el mercat (o no presents de forma massiva) relacionats amb la energia sostenible en l’àmbit municipal de la comarca de la Ribera del Xúquer.

La finalitat del projecte LA RIBERA ZEROCO2 és la realització d’un Mapa de Demanda Temprana de la Ribera mitjançant l’anàlisi i la detecció dels objectius, necessitats i repter sense resoldre actualment pel mercat i, per tant, susceptibles de ser resolts mitjançant la CPI dels municipis de la comarca de la Ribera per a la consecució d’un territori energèticament sostenible.

En el marc del present projecte s’entén com a energèticament sostenible, el territori que busca un desenvolupament basat en la consecució dels següents objectius:

  1. Reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle a través de:
    1. Fomentar la producció d’energia renovable i endògena;
    2. Millora de l’eficiència energètica de serveis, edificis i instal·lacions;
  2. Allargar el cicle dels materials afavorint una economia circular;
  3. Afavorir una mobilidad sostenible, basada en l’utilització de mitjanç de transport amb menor impacto ambiental;

Per tant, el projecte LA RIBERA ZEROCO2 pretén portar a la fi la identificació de reptes i necessitats dels 47 municipis de la Ribera per a: i. Aconseguir reduir els gasos d’efecte hivernacle; ii. Per fomentar una economia circular, i; iii. Per afavorir una mobilitat de les persones i bé amb menor impacte sobre el medi ambient.

El projecte SMART BUILDING CPI 2021 ha estat subvencionat per l’Agencia Valenciana de la Innovació (AVI) a través de l’ajuda en l’enfortiment i desenvolupament del sistema Valencià d’innovació per a la millora del model productiu de l’exercici 2021-2023, dins del programa d’impuls a la compra pública innovadora (CPI).

 

Skip to content