LR – Participants

  • Participants

Els/les participants del projecte inclouen tant als mateixos socis del projecte com a les parts interessades en els resultats i accions portades a terme.

 

  • Socis del Projecte

LIFE REPTES compta amb la participació d’institucions públiques i privades amb experiència en la investigació i la gestió de bioresidus. L’empresa DEPURACION DE AGUAS DE MEDITERRANEO SL (DAM) actua com a coordinador del projecte, en el qual participen 3 socis més, quedant el consorci format per les següents entitats:

    • DEPURACIÓN DE AGUAS DE MEDITERRÁNEO SL (DAM).
    • AINIA (AINIA)
    • GENIA BIOENERGY SL (GENIA)
    • CONSORCI DE LA RIBERA (CRIB)

 
 

El projecte Life REPTES ha rebut finançament de la Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció n° 101074329. Finançat per la Unió Europea. No obstant això, els punts de vista i opinions expressats són exclusivament els de l’autor o autors i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea ni els de l’Agència Executiva Europea de Clima, Infraestructures i Medi Ambient. Ni la Unió Europea ni l’autoritat que concedeix la subvenció poden ser considerades responsables d’aquestes.
Skip to content