Life Libernitrate

El projecte LIFE LIBERNITRATE té com a principal objectiu la reducció de la concentració de nitrats al cicle integral de l’aigua, implementant un sistema sostenible i innovador basat amb utilització de filtres de silici actius provinents de les cendres produïdes per la combustió controlada de la palla de l’arròs.

 

El projecte LIFE LIBERNITRATE és un projecte pilot que es desenvoluparà a la Ribera i que té la intenció de demostrar la viabilitat d’una tecnologia que s’adreça a alguns dels principals problemes ambientals de la comarca que són: la contaminació de les aigües subterrànies per nitrats, la contaminació atmosfèrica per la crema de la palla de l’arròs i la dependència energètica dels combustibles fòssils.

 

La prova pilot del LIFE LIBERNITRATE es desenvoluparà quasi exclusivament al poble d’Alginet on s’instal·laran els laboratoris per fabricar els filtres de silici i la caldera que produirà les cendres a partir de la palla al mateix temps que es produeix energia renovable. A més, serà a les instal·lacions de la planta d’òsmosi inversa d’Alginet on s’executarà la planta demostrativa de tractament de les aigües amb aquesta nova tecnologia.

 

LIFE LIBERNITRATE va en línia amb: (i) la Directiva Marc de l’Aigua i de nitrats per revertir la situació de les masses subterrànies d’aigua contaminades; (ii) contribueïx a aconseguir els objecitus del Paquet 20-20-20 de mesures pel Clima i l’Energia amb la preparació d’una nova tecnologia que requereix un consum menor d’energia per tractar l’aigua contaminada, alhora que produeix energia renovable amb la combustió de la palla de l’arròs, i ; (iii) el Paquet de mesures sobre Economia Circular per utilitzar els recursos de forma sostenible permetent així impulsar la competitivitat, crear ocupació i generar un creixement sostenible.

 

Al projecte participen, a més de l’Àrea d’Energia del Consorci de la Ribera com a coordinador territorial, la Universitat Politècnica de València, la Universitat de València, la Diputació de València, Aguas de Valencia SA, la Universitat de Gènova, la Unió de Llauradors i Ramaders i Stichting Incubator.

 

El projecte LIFE LIBERNITRATE té una durada de 36 mesos, començarà el proper 1 d’cbtubre de 2017 i s’espera que s’acabe el 30 de setembre de 2020. El projecte té un pressupost de vora 2.5 milions d’euros cofinanciats per la Comissió Europea a través del programa LIFE+.

 

KO_LIFE16 Beneficiary ENV-ES-000419

Skip to content