Negociació conjunta de subministraments d’energia.

A través d’aquest servei els ajuntaments adherits encomanen l’activitat tècnica i jurídica de licitar els subministraments d’electricitat i/o gas natural municipals.

El servei té per objectiu assistir els ajuntaments de la Ribera en matèria energètica i contribuir a l’acompliment de les metes establertes a la Directiva Europea 2012/27/EU sobre eficiència energètica i acomplir els objectius establers per la Comissió Europea que obliga els estats membres a reduir en un 20% per al 2020 i un 40% per a 2030 les emissons de gasos d’efecte hivernacle.

Aquest servei anual permet aprofitar-se de les economies d’escala i, agrupant els subministraments de diferents ajuntaments, guanyar suficient massa crítica per aconseguir una reducció del preu de l’energia contractada.

A més, amb la compra d’energia elèctrica per als edificis i instal·lacions municipals es demana que es subministre electricitat amb garantia d’origen 100% renovable, impulsant d’aquesta forma la instal·lació d’energia renovable.

Skip to content