Objectiu i finalitat del projecte

BUILDING CPI -CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE LA INNOVACIÓ COM A EINA DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS EDIFICIS PÚBLICS A DE MUNICIPIS DE MENUTS I MITJANS POBLACIÓ.

El projecte BUILDING CPI té com a objectiu promoure el desenvolupament de tecnologies i/o solucions innovadores i la seu posada massiva en el mercat en el camp de l’ eficiència energètica, alhora que millora els serveis públics que s’ofereixen per els ajuntaments mitjançant la incorporació d’aquests productes i reduint la demanda d’energia i les d’emissions de CO2 de les instal·lacions municipals.

La participació dels ajuntaments, en general, en accions de R + D + I és escassa ja que són habitualment compradors de productes/serveis o solucions tecnològiques madures i contrastades. La majoria d’exemples d’èxit en l’aplicació de la contractació pública innovadora provenen de grans ciutats europees com Londres, Amsterdam, Hamburg o Estocolm són exemples d’èxit. En els escassos exemples d’Europa aquesta intervenció es produeix sempre en importants i grans ciutats. A més, s’assumeix que les accions R & D + I sempre s’han de dirigir des del costat de l’oferta.

En aquest projecte es pretén utilitzar com a llançadora o cas pilot a l’ajuntament de Sueca (amb una població al voltant dels 30.000 habitants) de la comarca de la Ribera, permetent l’adopció per part del mateix de la CPI com a política de compra pública preferent. Així mateix, a través del projecte es pretén aprofundir en la creació de clústers (PYMES, associacions empresarials, universitats, instituts tecnològics, etc.) innovadors en la comarca de la Ribera en primer lloc i en el Comunitat Valenciana en general.

És important destacar que el projecte estarà orientat al llançament d’un procediment de contractació pública per a la innovació i no en la contractació pública pre-comercial. La contractació pública de la innovació (CPI) es defineix a l’adquisició per un organisme públic d’un producte/servei/material que no existeix (o no existeix de forma massiva en el mercat) en el moment de la compra però que es pot desenvolupar en un període de temps raonable.

El projecte permetrà la identificació de solucions i/o productes innovadors i la posada en marxa d’un procediment CPI centrat en la reducció del consum energètic i les emissions de CO2 d’un edifici municipal de l’ajuntament de Sueca.

Finalment, es durà a terme una acció per difondre l’experiència adquirida amb el projecte dirigit als ajuntaments de la Comunitat Valenciana que, també inclourà la celebració d’un seminari i la transferència d’aquesta metodologia a través del desenvolupament de tasques de formació en el ‘post de treball’ (on-site training) de dos altres municipis, preferiblement de la Ribera que es concretaran per l’adopció d’un protocol de transferència de know how sobre CPI entre aquests municipis i el Consorci de la Ribera.

El projecte BUILDING CPI té com a objectiu ajudar a consolidar el clúster innovador de promoció de l’energia sostenible iniciat des del destacat projecte europeu PROMINENT MED, que inicialment inclou a: els municipis de la Ribera, el Consorci de la Ribera, la Universitat Politècnica de València, la Diputació de València i l’Associació Valenciana d’Empreses de Serveis Energètics (AVAESEN).

El projecte BUILDING CPI ha estat subvencionat per l’ Agència Valenciana de la Innovació (AVI) a través de l’ajuda en l’enfortiment i desenvolupament del sistema Valencià d’innovació per a la millora del model productiu de l’exercici 2018,dins del programa d’impuls a la compra pública innovadora (CPI)” i de la línia d’acció “Impuls de la demanda de licitacions de productes i serveis innovadors”.

 

Skip to content