Objectius generals del projecte

CEL LA RIBERA COMUNIDAD ENERGÉTICA LOCAL LA RIBERA.

L’objectiu principal del projecte CEL LA RIBERA és utilitzar el procediment de Compra Pública d’Innovació (d’ara endavant, CPI) per estimular la creació de comunitats d’energia renovable a la comarca valenciana de la Ribera de Xúquer.

La principal motivació és aconseguir un territori sostenible energèticament i, alhora, sostenible des del punt de vista econòmic mitjançant la promoció dels clústers innovadors que facilitin la creació de sinergies entre les necessitats del sector públic i l’oferiment de béns i serveis innovadors per part del sector privat, alhora que es redueix l’emissió a l’atmosfera de gasos amb efecte d’hivernacle.

Mitjançant el projecte CEL LA RIBERA es posaran en marxa dues accions pilot que es desenvoluparan i executaran a municipis diferents de la comarca de la Ribera, el municipi d’Alfarb amb una població menor de 5000 habitants i el municipi d’Algemesí amb una població superior a 5000 habitants. Com a resultat de les accions pilot es llançarà, com a mínim, un procediment de compra pública d’innovació per a la creació d’una comunitat energètica a la comarca de la Ribera.

A més, mitjançant el projecte CEL LA RIBERA es posaran en marxa dos equips de CPI als municipis de la Ribera on es desenvolupen les proves pilot.

El projecte CEL LA RIBERA no pretén servir únicament per realitzar una prova pilot de comunitat energètica a la Ribera, sinó que pretén definir un model dactuació que sigui fàcilment replicable als municipis de la Ribera i, per descomptat, en un àmbit supra comarcal. Aquest model ha de servir per aconseguir un grau més alt d’aportació d’energia renovable produïda in-situ i de forma distribuïda. Per això serà fonamental la participació del nombre més gran d’actors rellevants locals, fomentant la participació del sector públic i el sector privat, principalment sector domèstic i productiu.

En aquest sentit, el projecte contribuirà a consolidar, mitjançant la tracció des del costat de la demanda d’innovació per part dels ajuntaments de la Ribera, el clúster innovador per al foment de l’energia sostenible engegat a partir del projecte europeu PROMINENT MED que, inicialment inclou: els ajuntaments de la Ribera, el Consorci de la Ribera, la Universitat Politècnica de València, la Diputació de València (DIVAL) i l’Associació Valenciana d’Empreses de Serveis Energètics (AVAESEN). En aquest sentit, per al projecte CEL LA RIBERA s’hi incorporarà la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP).

El projecte CEL LA RIBERA ha estat subvencionat per l’Agencia Valenciana de la Innovació (AVI) a través de l’ajuda en l’enfortiment i desenvolupament del sistema Valencià d’innovació per a la millora del model productiu de l’exercici 2022-2024, dins del programa d’impuls a la compra pública innovadora (CPI).

Skip to content