OFICINA DE TRANSFORMACIÓ COMUNITÀRIA DE LA RIBERA (OTC LA RIBERA)

 

El servei d’Oficina de Transformació Comunitària de la Ribera (OTC LA RIBERA) té com a principal objectiu el foment de la creació i el desenvolupament de comunitats energètiques (CEL) en l’àmbit territorial de les comarques valencianes de la Ribera Alta i la Ribera Baixa del Xúquer.

 

L’OTC LA RIBERA persegueix fomentar la participació en el sector energètic d’actors que, tradicionalment, no ha estat partícips i la finalitat dels quals sigui el desenvolupament d’energia renovable elèctrica i tèrmica, foment de mesures d’eficiència energètica, extensió de la infraestructura per a mobilitat sostenible i gestió de la demanda d’energia mitjançant comunitats energètiques.

 

Per promoure i impulsar la creació de comunitats energètiques locals (CEL), el Consorci de la Ribera ha dissenyat un servei de promoció, suport i acompanyament itinerant adreçat als 47 municipis de la Ribera, amb especial atenció als pobles menors de 5000 habitants (municipis de repte demogràfic). A més, la seu de l’Àrea d’Energia del Consorci de la Ribera a l’Edifici Polivalent Verge de la Salut d’Algemesí (https://maps.app.goo.gl/pucKh5P1zDfTBXqV9) actuarà com a oficina central per a la gestió del servei.

 

ACTUACIONS OFERIDES

Des de l’OTC LA RIBERA s’oferiran els següents serveis:

  1. Difusió de les comunitats energètiques. Accions informatives i formatives (cursos i/o jornades seminaris o tallers) per a fomentar la constitució i funcionament de comunitats energètiques, dirigides a la ciutadania i d’altres agents del teixit social potencialment interessades.
  2. Actuacions d’acompanyament en la creació de comunitats energètiques. Prestació de serveis d’assessorament tècnic per a la dinamització de les comunitats energètiques.
  3. Assessorament i impuls de projectes de CEL. Consultoria tècnica, administrativa, econòmica, social i/o jurídica vinculada a l’execució de projectes concrets de constitució i funcionament de comunitats energètiques.

 

CONTACTE

Si li interessa formar part d’una comunitat energètica o, simplement, vol rebre informació, només cal que es fique en contacte amb l’OTC LA RIBERA emplenant el següent formulari:

 

Mediante el envío de este correo electrónico, el usuario de los servicios de la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC), AUTORIZA a la E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., y a la entidad gestora de la OTC a tratar y almacenar sus datos personales y (si es aplicable) los relativos a la comunidad energética que representa, con el fin de formar parte de un registro de usuarios de los servicios ofertados por OTC’s acogidos al programa de ayudas “CE Oficinas”.

Este registro se crea en aplicación del art.7.6.n) de la Orden TED/1021/2022, de 25 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a Oficinas de Transformación Comunitaria para la promoción y dinamización de comunidades energéticas (Programa CE Oficinas), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Será de aplicación la legislación vigente de protección de datos personales.

Más información sobre la política de privacidad del IDAE: https://www.idae.es/politica-de-privacidad

 

Per qualsevol altre motiu pot contactar mitjançant:

OTC LA RIBERA

Consorci de la Ribera – Àrea d’Energia

Edifici Polivalent Verge de la Salut – C/ Safor, 22; Algemesí; 46680.

+34 962424641

otc@consorcidelaribera.com

Horari d’atenció de 8 a 15 hores.

 

COMUNITAT ENERGÈTICA LOCAL (CEL)

La normativa europea introdueix dos conceptes sobre allò que s’entén com a comunitat energètica:

  • Comunitat Ciutadana d’Energia, CCE (Directiva UE 2019/944, sobre normes comunes per al mercat interior de l’electricitat, Art. 16)
  • Comunitat d’Energia Renovable, CER (Directiva UE 2018/2001, foment ús d’energia procedent de fonts renovables, Art. 22)

 

En el marc jurídic espanyol (RDL 23/2020, de 23 de juny) es defineixen les Comunitats d’Energies Renovables com a “entitats jurídiques basades en la participació oberta i voluntària, autònomes i efectivament controlades pels socis o membres que estan situats a les proximitats dels projectes d’energies renovables que siguen propietat d’aquestes entitats jurídiques i que aquestes hagin desenvolupat, els socis o membres dels quals siguen persones físiques, PMES o autoritats locals, inclosos els municipis i la finalitat primordial dels quals siga proporcionar beneficis mediambientals, econòmics o socials als seus socis o membres a les zones locals on operen, en lloc de guanys financers.”

 

Les comunitats energètiques permeten que els ciutadans produïsquen, consumisquen, emmagatzemen, compartisquen i venguen energia renovable col·lectivament. Segons el Ministeri per a la Transició Ecològica, “la seva finalitat principal és proporcionar beneficis ambientals, econòmics i socials als seus membres ia l’entorn on desenvolupen les seves activitats, més que una rendibilitat financera.”

 

Més informació: https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/comunidades-energeticas

 

 

PROGRAMA CE OFICINAS

El programa d’ajudes per a la creació de les Oficines de Transformació Comunitària per a la promoció i dinamització de comunitats energètiques (CE OFICINAS) s’emmarca en la component 7 «Desplegament i integració d’energies renovables» del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per a l’execució dels fons Next Generation EU.

 

La creació de l’OTC LA RIBERA ha estat finançada mitjançant el programa CE OFICINAS.

 

Més informació: https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/comunidades-energeticas/ayudas-oficinas-de-transformacion-comunitaria-para-la

 

            

Skip to content