Pacte de les Alcadies

SERVEI PACTE DE LES ALCALDIES PEL CLIMA I L’ENERGIA

 

L’Àrea d’Energia del Consorci de la Ribera ha estat una de les entitats que més esforços ha dedicat en la promoció de la iniciativa del Pacte de les Alcaldies (CoM) a la Comunitat Valenciana, éssent anomenat ‘Territorial Coordinator’ per la Comissió Europea a la comarca de la Ribera del Pacte de les Alcaldies en 2013 http://www.covenantofmayors.eu/about/covenant-coordinators_en.html?structure_id=302).

Com a resultat de la intensa activitat de l’àrea d’Energia del Consorci de la Ribera (endavant CONSORCI) amb la promoció del Pacte de les Alcaldies, aquesta entitat va gestionar l’adhesió i dissenyar els Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) dels pobles de l’Alcúdia, Llaurí, , Carlet i Alginet. A la següent taula es mostra l’any d’adhesió formal a la iniciativa del Pacte de les Alcaldies i l’aprovació del PAES corresponent:

Data aprovació adhesió al CoM Data aprovació PAES
L’Alcúdia 02/02/2011 25/04/2012
Llaurí 11/03/2011 14/06/2012
Carlet 27/03/2014 21/09/2015
Alginet 28/03/2014 29/12/2016

 

Els compromisos adquirits pels quatres municipis en el marc de la seua adhesió a la iniciativa del Pacte de les Alcaldies feien referència amb l’objectiu de reduir com a mínim en un 20% les emissions de gasos d’efecte hivernacle respecte a l’any de base. A més, s’establia l’obligatorietat de produir els següents documents:

  1. Inventari d’emissions de CO2 de referència;
  2. Pla d’Acció d’Energia Sostenible.

 

A hores d’ara, l’Àrea d’Energia del Consorci de la Ribera continua treballant amb la iniciativa fomentant l’adhesió dels pobles de la Ribera (ja en són més de 30 els pobles de la Ribera adherits) i col·laborant amb la Diputació de València amb la consecució dels objectiu establerts de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Entre els principals resultats que aconsegueixen els pobles que s’adhereixen al Pacte de les Alcaldies podem trobar:

  1. Analitzar energèticament el poble per trobar els punts febles i forts de cadascun dels sectors que els integren. Disposar d’una radiografia de les necessitats energètiques dels municipis
  2. Dissenyar una fulla de ruta que ens porte a reduir en un 20% el consum d’energia global del municipi, al mateix temps que fomentem la instal·lació d’energies renovables.
  3. Millorar la intensitat energètica dels diferents sectors productius local. La intensitat energètica és la quantitat d’energia primària consumida per cada unitat de riquesa creada. Per tant mesura la competitivitat de les empreses dels diferents sectors econòmics
  4. Reducció de la factura energètica dels edificis i instal·lacions municipals
  5. Foment de l’ocupació local a través de la instal·lació i producció d’energia renovables i autòctona
  6. Menor dependència energètica exterior i, per tant, menor dependència de les fluctuacions dels preus dels combustibles fòssils

 

El Pacte de les Alcaldies és una iniciativa de la Comissió Europea (CE) que pretén involucrar els governs locals per reduir les emissions de CO2 a través de la reducció el consum d’energia i el foment de les energies renovables (www.covenantofmayors.eu).

A partir d’octubre de 2015, amb l’entrada en vigor del Paquet pel Clima 2030 de la Unió Europea, i els nous compromisos que s’adquireixen en la lluita contra el canvi climàtic, s’estableix un nou horitzó a l’any 2030 i un objectiu mínim del 40% de les emissions de CO2 respecte al 1990.

 

Skip to content