PROMINENT PLUS: El projecte

El projecte PROMINENT PLUS té com a objectiu transferir a nous països i regions del Mediterrani (Eslovènia, Grècia i Bòsnia i Hercegovina) l’experiència exitosa i coneixements desenvolupats en el marc del projecte PROMINENT MED (https://energia.consorcidelaribera.com/el-projecte/) que varen ser testats inicialment a Itàlia, Espanya, Portugal, França i Croàcia. L’objectiu del projecte PROMINENT PLUS és incrementar la participació de PIMES i empreses emergents innovadores (per mitjà de clústers innovadors transnacionals) en contractacions públiques mitjançant contractes d’innovació (contractació pre-comercial i/o contractació pública d’innovació).

Aquesta transferència de coneixements a través d’una metodologia peer-to-peer, en relació a la Compra Pública d’Innovació, es fonamentarà en els resultats i les metodologies desenvolupades en el anterior projecte PROMINENT MED i es centrarà simultàniament tant en el sector de la demanda com en el de l’oferta per augmentar l’activitat mútua i l’interès dels sectors clau, i així crear oportunitats per al creixement del negoci.

L’enfocament del projecte es basa en diferents activitats destinades a garantir que els resultats del projecte PROMINENT MED s’ajusten als contextos dels territoris receptors. Aquests resultats seran la base del procés de transferència: on els receptors aprendran d’ells i, en paral·lel, utilitzaran aquests resultats per establir una base sòlida per a la implantació del servei competent en contractació pública d’innovació a les seves regions.

El know-how, els resultats i els documents preparats es transfereixen des del soci ‘expert’ al soci ‘inexpert’ de forma que des del municipi de Narni es formarà el municipi de Tuzla i el centre BIT, el Consorci de la Ribera transfereix a la Unió de Municipis de Macedònia Occidental i CERTH i l’Agència Regional d’Energia del Nord (REAN) es transfereix a l’Agència Local d’Energia de Goriska. i el clúster de la construcció d’Eslovènia.

La contractació o compra d’innovació (que inclou les dos tipologies: contractació pre-comercial i contractació pública d’innovació) pot explotar el potencial d’innovació del mercat tant per millorar la qualitat dels serveis públics com per donar suport al creixement empresarial de PIMES i empreses emergents innovadores. La contractació d’innovació ha de servir per:

  • Obrir la ruta cap al mercat per als nous agents del mercat (empreses)

  • Facilitar el creixement (internacional) de les empreses

  • Portar resultats d’I+D al mercat

  • Millorar la qualitat i l’eficiència dels serveis públics

  • Promoure l’adopció de solucions innovadores al mercat

  • Fomentar el creixement empresarial

Més informació: https://prominent-med.interreg-med.eu/

Skip to content