PROMINENT RED

Projecte europeu PROMINENT MED

“Compra Pública Innovadora per Fomentar el Creixement Sostenible al Mediterrani”

 

L’àrea d’Energia del Consorci de la Ribera (CON-Energia) està buscant municipis-candidats interessats en participar a un nou projecte europeu.

El CON-Energia va a desenvolupar a la Ribera el projecte PROMINENT MED. La Comissió Europea (CE) ha decidit cofinançar la proposta de projecte presentada a finals de 2015 per un consorci d’entitats, entre les quals es troba el Consorci de la Ribera, en el marc del programa MED (http://interreg-med.eu ).

L’objectiu general del projecte PROMINENT MED (acrònim de Public pRocureMent of Innovation boosting greEN growTh in MED area) és la creació de clústers innovadors a l’àrea mediterrània a través de la promoció de la Compra Pública d’Innovació (CPI) amb l’objectiu d’aconseguir que el sector públic actúe com a punta de llança a l’hora de portar la innovació al nostre territori a través del foment de l’I+D+i de productes relacionats amb l’eficiència energètica dels edificis, un sector clau per la UE.

Així es pretén millorar la capacitat d’innovació i la connexió entre el sector públic i el privat amb la promoció de la Compra Pública d’Innovació (CPI) i amb la finalitat d’estimular les tasques de recerca i el desenvolupament de solucions i tecnologies innovadores en el camp de l’eficiència energètica.

Aquest objectiu s’aconseguirà amb:

  1. La ficada en marxa d’una xarxa transnacional de col·laboració basada amb el model de quadruple-hèlix (ajuntament, sector d’investigació, empreses i societat civil) per tractar l’aplicació de la CPI al camp de l’eficiència energètica d’edificis.
  2. La promoció de la CPI com a eina clau per desbloquejar el potencial innovador existent i promocionar la comercialització de solucions innovadores d’alta tecnologia aplicades a l’eficiència energètica d’edificis.
  3. L’atracció d’inversions per a la millora de l’eficiència energètica dels edificis públics per tal d’incrementar el desenvolupament sostenible del territori i millorar la competitivitat de les empreses.

 

Entre els principals resultats del projecte es troba el millorar l’eficiència i la qualitat dels serveis públics, i la rehabilitació energètica del Magatzem de Cucó d’Alzira amb fons europeus.

A més contribueïx a la consecució dels objectius de reducció del consum d’energia compromesos amb la signatura del Pacte de les Alcaldies.

Mitjançant el projecte, com a mínim, s’engegaran 4 procediments de CPI enfocats a l’adquisició d’obres i serveis relacionats amb l’eficiència energètica dels edificis.De forma molt resumida els resultats més importants del projecte seran:

Pàgina web oficial: https://prominent-med.interreg-med.eu/

Prominent RED Poster

Skip to content