RESULTATS DEL PROJECTE

L’objectiu del projecte SMART BUILDING CPI 2021 és utilitzar el procediment de Compra Pública d’Innovació (CPI) per estimular la creació de clústers innovadors que milloren la competitivitat de les empreses i de les autoritats locals de la comarca de la Ribera del Xúquer, al mateix temps que es redueix l’emissió a l’atmosfera de gasos d’efecte d’hivernacle.

Per això, el projecte pretén impulsar el desenvolupament de tecnologia i solucions de caràcter innovador per a la seva posterior posada massiva al mercat en el camp dels anomenats edificis intel·ligents o Smart Buildings.

El mecanisme de compra basat en CPI pretén transformar edificis que actuaran com a unitat bàsica o hub energètic per aconseguir un territori sostenible energèticament, integrant alts nivells d’eficiència energètica, consum majoritari d’energia procedent de fonts renovables de producció local. En aquest contracte s’ha seleccionat l’edifici públic situat al carrer de Figures 3 del municipi d’Algemesí.

L’objecte del contracte a licitar en el marc del projecte SMART BUILDING CPI 2021 té com a objecte el subministrament, instal·lació i posada en marxa d’un SISTEMA DE GENERACIÓ D’ENERGIA RENOVABLE per a l’edifici municipal situat al c/ Figures nº 3 d’Algemesí que permeta la generació d’energia elèctrica de caràcter renovable tenint en compte les limitacions existents de l’edifici i la seva ubicació al Nucli històric.

 

Documentos presentación jornada resultados

 

Presentación de resultados

Skip to content