Resultats del projecte

L’Àrea d’Energia de Consorci de la Ribera amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alzira pretén llancen una Compra Pública de Tecnologia Innovadora en el marc de el projecte “SMART BUILDING CPI – La compra pública d’Innovació com a eina per a la consecució d’edificis intel·ligents, sostenibles i eficients en la Comarca de la Ribera “finançat per l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI).  Amb aquest motiu s’ha organitzat una jornada de consulta al mercat dirigida a fabricants i proveïdors de solucions innovadores com a actuació prèvia a la preparació de la licitació, amb l’objectiu de facilitar el diàleg obert i el flux d’informació entre l’administració i els potencials proveïdors . Els assistents tenen l’oportunitat d’informar sobre l’estat actual de la tecnologia i donar a conèixer les seves solucions de caràcter innovador donant resposta a les necessitats identificades prèviament.

 

Jornada presentació de resultats

 

Imatge de la Jornada de presentació de resultats

 

El futur edifici de la policia municipal d’Alzira actuarà com un node o ‘hub’ d’energies sostenibles a través de la integració d’una gestió única dels aspectes claus de l’edifici:

– Edifici caracteritzat per un mínim consum energètic, aconseguint un model d’Edifici d’Energia Gairebé Nul·la (EECN o NZEB)

– Incorporació de producció descentralitzada d’energia de caràcter renovable.

– Centre de càrrega / descàrrega de vehicles elèctrics que permetin afavorir la mobilitat sostenible al parc de vehicles públics (i privats).

El repte que es presenta en aquest projecte és la integració total dels tres aspectes en un edifici, no només des del punt de vista físic, sinó també permetent el funcionament optimitzat i coordinat de tots ells. Per a això serà necessari disposar d’un sistema de control únic que permeti dotar l’edifici de prou intel·ligència per establir les estratègies òptimes de funcionament en cada moment. Aquest sistema de gestió únic, amb capacitats que actualment no estan presents en el mercat de forma massiva, es podrà adquirir a través del procés de Compra Pública d’Innovació (CPI) que està duent a terme l’Ajuntament d’Alzira de tal manera que pugui adaptar-se a les necessitats concretes de l’edifici en estudi, i en general, a les necessitats d’aquest nou model d’edifici concebut com a node energètic.

Anàlisis de resposta del mercat

Resultats projecte

Skip to content