SEM

                      

L’objectiu del projecte SUSTAINABLE ENERGY MANAGEMENT AT SCHOOL (SEM) és formar estudiants de cicles formatius en un sector emergent com és el de l’eficiència energètica per facilitar així la seua ocupabilitat, al mateix temps que s’aconsegueix estalviar energia als centres fromatius.

El projecte posa en marxa programes formatius en gestió eficient de l’energia i ús d’energies renovables tant per a l’alumnat com per al professorat i dóna a conéixer les eixides professionals dins del sector de l’energia i el medi ambient.

El project ofereix una programa de formació innovador que s’estructura en les següents fases:

1. Desenvolupament d’OERs

Preparació de material didàctic en el camp de l’eficiència energètica en l’edificació en la forma de Recursos Educatius Oberts. Els temes que es tracten són: monitorització del consum d’energia, il•luminació natural i artificial, aparells elèctrics i electrònics, calefacció, ventilació i aïllament i aigua.

2. Formació de l’alumnat

L’alumnat del centres formatius que participen utilitzarà els OERs per a rebre formació teòrica i formació pràctica. La formació pràctica consistirà en la realització de tres estudis per a avaluar el comportament energètic d’un edifici del centre formatiu:

• Estudi de percepció, que investiga com els usuaris perceben el confort en l’edifici en termes de temperatura, ventilació, il•luminació, etc.
• Estudi crític, que investiga tant les instal•lacions de l’edifici com l’ús que es fa per part dels usuaris.
• Estudi analític, que fa un balanç d’energia de l’edifici i serveix per a testar l’efectivitat de les recomanacions de millora de l’eficiència de l’edifici que es poden proposar basant-se en les conclusions dels estudis anteriors.

La formació acaba amb la redacció d’un informe on s’inclouen les conclusions dels estudis realitzats i es proposen mesures per a millorar l’eficiència energètica de l’edifici.

3. Pràctiques en empresa

L’alumnat podrà aplicar els coneixements adquirits en el programa de formació sem@schools.eu a l’hora que tindrà contacte amb la realitat del món laboral.

Participen 80 centres formatius de 5 països europeus, de manera que es treballa amb 1.500 estudiants d’edats compreses entre els 16 i els 18 anys.

SEM@schools.eu rep el suport de la Comissió Europea a través del programa Erasmus+. Es pot trobar més informació del projecte en la pàgina web: www.sematschools.eu

Skip to content