SISMA

L’objectiu del projecte SISMA és desenvolupar esquemes innovadors de finançament per a possibilitar la reforma energètica d’edificis públics.

El projecte buscarà els mecanismes més adequats per a mobilitzar recursos privats a través d’Empreses de Serveis Energètics (ESEs) per a finançar la renovació integral d’edificis públics per als que el període de recuperació de la inversió és molt llarg.

A més, el projecte donarà suport a les autoritats locals per a superar els obstacles legals i administratius i contribuirà a donar compliment a la Directiva Europea d’eficiència energètica en edificis (2010/31/EU).

Finalment, en el marc del projecte SISMA s’organitzar’a una sessió de formació per a tècnics municipals per a donar-los a conèixer els mecanismes innovadors de finançament per a fer la reforma energètica d’edificis públics.

Més informació https://sisma.interreg-med.eu/

Sisma folleto

 

Skip to content